دانلود رمان اتوبوس pdf از فهیمه رحیمی با لینک مستقیم

دانلود رمان اتوبوس pdf از فهیمه رحیمی با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان اتـوبوس pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان : طنز/عاشقانه

خلاصه رمان اتـوبوس

به همه چیز مـی تـوانم فکر کنم جز اینکه یتیم شـده ایم چگونه مـی تـوانم باور کنم

که خـوشبختی مان در اثر بی مبالاتی یک راننده خـواب آلود اتـوبوس تبدیل به مصیبت

و بد بختی شـده باشـد ؟ این اتفاقات فقط در ستـونهای حوادث روز نامه باور کردنی

است و پذیرفتن اینکه ما نیز جزو آن دستـه افراد مصیبت دیـده قرار گرفتـه ایم برایم

قابل پذیرش نیست

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آریانا فهیمه رحیمـی

قسمت اول رمان فهیمه رحیمـی

نامه ای به بدری !
به همه چیز مـی تـوانم فکر کنم جز اينکه يتیم شـده ايم چگونه مـی تـوانم باور کنم که خـوشبختی مان در اثر بی

مباالتی يک راننده خـواب آلود اتـوبوس تبديل به مصیبت و بد بختی شـده باشـد ؟ اين اتفاقات فقط در ستـونهای

حوادث روز نامه باور کردنی است و پذيرفتن اينکه ما نیز جزو آن دستـه افراد مصیبت ديده قرار گرفتـه ايم برايم

قابل پذيرش نیست

هنوز دوست دارم به گذشتـه فکر کنم و با تـو از آن روز ها سخن بگويم از روز های شاد ، روز هايی که هر ثانیه اش

با خـوشبختی قرين بود و ما از آن غافل بوديم در ذهن فارغ از غم ما مرگ مخصوص پیر مردان و پیر زنانی بود که

کـام دل از دنیا گرفتـه و به قدر کـافی از آن متمتع شـده اند هرگز تصورش را هم نمـی کردم که داس مرگ روزی دو

تا از بهترين عزيزانمان را از روی زمـین درو کرده ، بهار زندگیمان را مبدل به پايیز کند

آيا تـو باور مـی کنی ؟

من در کـابوس غوطه ورم و مـی خـواهم خـود را از آن برهانم شب با اين انديشـه به خـواب مـی روم که صب…

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 139
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.