دانلود رمان انعکاس pdf از نیلوفر جهانجو با لینک مستقیم

دانلود رمان انعکاس pdf از نیلوفر جهانجو با لینک مستقیم

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان انعکـاس pdf از نیلوفر جهانجو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر جهانجو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/جدیـد

خلاصه رمان انعکـاس

گـاهی تـو زندگی مرتکب اشتباهی مـیشیم که به

قول معروف فقط دامن خـودمون رو مـی گیره..

بازخـورده اون اشتباه فقط به سمتِ خـودمون مـیاد..و

شایـد موج این اتفاق چند نفری رو در

اطرافمون بگیره و اون ها هم کم و بیش

ناراحت و غصه دار بشن اما هیچکس به اندازه ی

خـودمون عذابِ اون اتفاق رو نمـی کشـه..

“انعکـاسِ” اون اتفاق فقط و فقط برمـی گرده به خـودمون….

پدری که با یه عصبانیت لحظه ای

تصمـیمـی مـی گیره که باعث مـیشـه

تمام عمر عذاب بکشـه و تـو بی خبری فرو بره،چندین سال درد و

عذاب بکشـه و باعث این اتفاق هیچ

کس نیست جز خـودش..پدری که با این اشتباه باعثِ تنهایی

و افسردگی دخترش هم مـیشـه…..

و حالا بعد از بیست و پنج سال بایـد ببینیم چه اتفاق هایی قراره پیش بیاد و

ایا این اشتباه قابل بخشش هست یا نه….

یا اینکه اصلا راهی برای جبران هست یا نه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مجنون گناهکـار زینب رحیمـی

متن اول رمان انعکـاس

دسـتام و تـو جیــب روپوشــم فــرو کــردم و بـه سـمت است

یشــن قــدم برداشــتم..بــه سـتاري کــه پشـت

استیشن نشستـه بود نگـاه کردم و گفتم:

خانم ستاري،دکتر مختاري براي بیمارش چیزي تجویز نکرده؟!….

سرش و از پرونده جلوش بلند کرد و لبخندي بهم زد:

چرا..برو بهش سر بزن..فکر کنم الان وقت داروهاش باشـه….

سـرم و تکـون دادم و بـه سـمت اتـاق ب یسـت و شـش حرکـت کـردم ..هنـوز بـه اتـاق نرسـ یـده بـودم کـه

صداي الینا خانوم رو از پشت سرم شنیـدم:

وایسا دختر..چقدر تند مـیري….

لبخندي زدم و بـه سـمتش چرخ یـ دم..ایسـتادم و وقتـ ی بهـم رسـ یـد بـه نفـس نفـس افتـاده بـود ..چنـد تـا

نفس عمـیق کشیـد تا نفسش منظم

»»»»» دانلود رمان «««««

  • 0
  • 92
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.