دانلود رمان و باز تنهایی pdf از argh ava n

دانلود رمان و باز تنهایی pdf از argh ava n

-

قصه ی ما قصه ی یه دختره با تنهایی هاش و یه آدم از یه جایی که فکرشو نمـی کنه مـیاد تا تنهاییهاش رو پر کنه یه آدم که خیلی چیزا رو تغییر مـی ده. و باز تنهایی؟ ادامه ی زندگی ترمه ی داستان “او یا دخترش؟” با تغییرات ناباورانه ی اطرافیا بر اثر یه حادثه …

  • نوع فایل PDF

دانلود رمان و باز تنهایی pdf از argh ava n با لینک مستقـیم

دانلود رمان و باز تنهایی  برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان argh ava n  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

قسمتی از رمان و باز تنهایی :

تنتـونس کورش هستی کودك مهد جشن روز خلاصه خرداد اوایل هم شایـد اردیبهشت اواخر بهاري گرم نسبتاً روز ی همون خاطر به کورش یا من یا موندیم مـی یکیمون بایـد و داشتیم مهمون شرکت تـو باز برسونه زبان چند ایـدب دیـدنش ساکت لحظه یه واسه گفت شـد مـی حالا بود بهتر خیلی حالش ماشین سمت رفتیم هم با و گرفتم زنگ صداي هک کردن صحبت واسم بند یک کرد شروع و نشست عقب صندلی رو ماشین تـو باشی داشتـه صبر ساعتی بود کورش ي شماره شـد بلند گوشیم :گفت شیطنت با. کنه نمـی صحبت اینجوري باشـه پیشش کسی وقتی دونستم مـی خانم خدمتیم در… آره لوسی خیلی :خندیـد چطوره؟ هستی خـوبه بهش؟ دي مـی رو گوشی:هستی سمت گرفتم رو گوشیباهاش قهرم  !چرا؟ ؟ اِ

جشنم نیومد مامانی داشت جلسه بابا قهرم :گفتم کورش به شنیـدي؟ بخرم خانمم اون ناز بایـد حالا بودي کم تـو پدرسوختـه !طفلک؟ منه نازت اون با آوردي در منو پدر طفلک تـوي شـد؟ تموم جلسه نمـیاي؟ ناهار ریم مـی داریم آرهبزرگتـو؟ خطاي این بیاري در دخترت دل از خـواي  مـی جوري چه حالا… ام خستـه خـونه برم دیگـه نه  واسش؟ بگیرم چی . دیگـه بذارم خـودم دست رو بایـد تـوی دست

دانلود رمان جدید و باز تنهایی pdf از argh ava n

  • لینک های دانلود
  • 0
  • 65
رمان های مشابه

بخش نظرات این مطلب از طرف مدیریت بسته شده است و امکان ارسال نظر وجود ندارد.