سها دختر دانشجویی هست که فانتزی های خاصی داره و این فانتزی ها طی ماجراهایی در دانشگـاه تبدیل به واقعیت مـی شن تا اینکه پسری به نام کـاوه در مسیرش قرار مـی گیره و زندگیشو تغییر مـیـده اما با این حال گذشتـه دست از سرش برنمـیـداره ....

دختر خـوانده خـودسر و بی پروای رئیس جمهور آمریکـا، لوسی جورایک، نامزدش تد بیودین ( آقای جذاب) را درست در محراب کلیسا ترک مـی کند. حالا او به دنبال ماجراجوییست و شایـد یک کمـی اتفاق عاشقانه— او سفر جاده *ای غیرقابل پیشبینی و دیوانه واری را با سوار شـدن بر ترک موتـور سیکلت مردی با ظاهری تـهدیـد آمـیز و عجیب شروع مـی کند....